ضدعفونی کردن ماسک های پارچه ای

معرفی بهترین ماسک ها و دستورالعمل استفاده از آن‌ها

سه شنبه ۲۸ دی ۰۰

روش اصولی ضدعفونی‌کردن ماسک.

۵ بازديد
کارشناسان ادعا می کنند ماسک های صورت با ایجاد مانعی برای گرفتن قطرات تنفسی حاوی ویروس به جلوگیری از شیوع بیماری کرونا کمک می کنند.

• با این حال، یک ماسک آلوده ممکن است به طور بالقوه باعث گسترش بیماری شود.

• توصیه می شود ماسک ها پس از هر بار استفاده تمیز شوند.

• ماسک هایی را که نمی توانند تمیز کنید باید پس از هر بار استفاده کنار بگذارید.