عوارض احتمالی واکسن کزاز

معرفی بهترین ماسک ها و دستورالعمل استفاده از آن‌ها

جمعه ۱۴ بهمن ۰۱

دانستنی های واکسن کزاز.

۲۰ بازديد
کزاز نوعی باکتری عفونی و غیر هوازی است که درون بافتهای قسمتی از بدن سم عصبی تولید می کند. باکتری های موجود در خاک از طریق  زخم های بریده شدگی و گازگرفته شدگی و خراشیدگی و حتی جراحتی بسیار ناچیز وارد پوست شده و منجر به ایجاد سم تتانوس می گردد